trans

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0262 674 7500

Nasıl Üye Olunur

 

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

MADDE - 17
1 - On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

2 - Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

3 - Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklıişverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin
bu hükme aykırı şekildebirden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

4 - Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

5 - Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlindeüyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.


ÜYELİK İŞLEMLERİ

1. Adım: En yakın PTT Şubesinden e-devlet şifresi alınacak,

2. Adım: www.turkiye.gov.tr adresinden Sisteme Giriş tıklanacak,

3. Adım: T.C. Kimlik Numarası ve PTT‘den aldığınız şifre girildikten sonra sisteme giriş yap düğmesi tıklanacak,

4. Adım: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri tıklanacak,

5. Adım: 0xx XXX Sendikası işaretlenecek ve Üyelik Başvurusu düğmesi tıklanacak